Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 05 2012

secretgarden
secretgarden

August 02 2012

secretgarden
Odkąd go znasz nieustannie przyspieszasz, zwalniasz, zalewasz mnie dopaminą. Budzisz mnie w środku nocy albo w ogóle nie dajesz spać. Dlaczego to robisz, serce? Boisz się, że kiedyś będziesz biło nad tortem tragicznie pełnym świeczek i pomyślisz, że Twój czas minął, a Ty niczego nie przeżyłeś, tak? Żadnej prawdziwej arytmii, żadnej romantycznej tachykardii albo chociaż migotania przedsionków. A może ograniczenie się do bicia dla jednego tylko mężczyzny budzi w Tobie lęk przed zmarnowaną szansą?
— s@motnosc w sieci
secretgarden
1492 6cf8
Reposted fromankess ankess viahakunamatata hakunamatata

August 01 2012

secretgarden
6127 b085
Reposted fromdailylife dailylife

July 31 2012

secretgarden
1003 2e3a
Reposted fromjustinek justinek viamelendil melendil
4494 fe03 500
Reposted fromnameherhope nameherhope viamelendil melendil
secretgarden
8929 2e0d
Reposted fromdriada driada
secretgarden
7745 d46c
Reposted fromdriada driada
secretgarden
7818 25ac
Reposted fromdriada driada
secretgarden
7871 161f
Reposted fromdriada driada
secretgarden
0329 0503 500
Reposted frommirrabelka mirrabelka viadriada driada
secretgarden
1108 ed3a
Reposted fromdriada driada
secretgarden
2098 2fc7
Reposted fromdriada driada
secretgarden
Świat się zmienia, słońce zachodzi, a wódka się kończy.
— A. Sapkowski - Ostatnie Życzenie
Reposted fromeklerrka eklerrka viacytaty cytaty
secretgarden
secretgarden
1443 4160
Reposted fromnosugaradded nosugaradded viagriber griber
secretgarden
I want to be someone else or I'll explode
— Radiohead
Reposted frommaraskowa maraskowa vianotforgetme notforgetme
secretgarden
8413 2bae
Reposted fromIguuana Iguuana viaberewere berewere
secretgarden
in mood, too.
Reposted fromcube cube viabagatelka bagatelka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl